Frekventa frågor

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod. Studier har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta. Dock uppstår det ofta en reaktion framförallt efter första behandlingstillfället i form av lokal ömhet, detta kan jämföras med träningsvärk och går över inom några dar.
Nej, ibland är det lämpligare att använda skonsamma behandlingar för att öka rörligheten i en led med nedsatt funktion. Det sker till exempel när patienten är skör, vid hög ålder eller helt enkelt när patienten är rädd för behandling. ”Knycken” är dock specifikt för den kiropraktiska behandlingen och ska bara utföras av en erfaren kiropraktor som har en 5-årig utbildning. Vi är noggrant utbildade: inte bara när och hur en led ska behandlas utan det är lika viktigt att veta när behandling inte ska utföras.
Oavsett om besvären är akuta eller kroniska så behöver det göras flera behandlingar. Kiropraktik handlar inte bara om att ta bort smärta och symptom. De bakomliggande funktionsstörningarna behöver tas om hand så att hela rörelseapparaten är så väl fungerande som möjligt. Redan vid första besöket gör jag en behandlingsplan utifrån dina besvär. Det är vanligt att jag rekommenderar mellan fyra och sju besök under den första månaden, därefter rekommenderar jag uppföljningar med längre intervall. De patienter som fortsätter under lång tid är de som har bäst nytta och är mest nöjda – läs gärna omdömen ”Sagt om oss”. Det är mycket viktigt att också tänka förebyggande så förutom att få behandling får du också mycket information om rörelser (vilka som är bra och vilka du ska undvika), om hållning och om ergonomi i vardagen. Jag uppmanar starkt att man kommer till en föreläsning för att lära sig mer om hur kroppen fungerar och hur du kan skapa förändringar för att leva med en väl fungerande rörelseapparat.
Det vanligaste är att en person söker kiropraktor när det uppstått ett akut besvär i ryggen, som ett ryggskott eller en nackspärr. Men det borde vara angeläget att söka kiropraktor även för mindre akuta besvär. Alldeles för många personer har mer eller mindre ständiga besvär med stelhet och molande känsla i ryggen, ofta under månader och år. Personer med dessa kroniska besvär kan få stor hjälp av kiropraktik. Dessutom anser jag att även besvärsfria personer bör uppsöka kiropraktor ibland för en hälsoundersökning av rörelseapparaten, som utgörs av 207 ben (skelettdelar) och över 300 leder samt ca 600 muskler. De flesta går till tandläkare utan att ha tandvärk och många går på medicinska hälsokontroller. Det är bra att fånga upp funktionsstörningar i tid.